Direct naar hoofdinhoud
Placeholder

Ooit te maken gehad met jeugdzorg? Dan heb je waarschijnlijk recht op schadevergoeding.

REGISTREER JE NU!

Massaclaim Jeugdzorg

Deze Massaclaim is voor ALLE ouders en jongeren (van 16 jaar en ouder), die de afgelopen ± 20 jaar te maken hebben gehad met Jeugdzorg: d.w.z. Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en/of een Gecertificeerde instelling. Reden: ze hebben de wet en internationale verdragen overtreden door het stelselmatig niet of gebrekkig uitvoeren van feitenonderzoek en/of onzorgvuldige uitvoering van jeugdzorg maatregelen.

Doe mee met de massaclaim


01

Wat doen ze fout?

Jeugdzorg verricht geen adequaat feitenonderzoek, weegt de belangen van kinderen onvoldoende en handelt daardoor onrechtmatig: d.w.z. in strijd met de Nederlandse wet en internationale verdragen.
02

Wat moet jij doen?

Registreer je op deze website indien je (1) als ouder en/of (2) als kind (maar nu 16 jaar of ouder) te maken hebt gehad met jeugdzorg!
03

Recht op schadevergoeding

Op 13 februari heeft BarentsKrans bevestigd dat er goede gronden zijn om een massaclaim te initieren tegen de Ketenpartners en de Nederlandse Staat
04

Achtergrond

Vijf jaar diepgaand onderzoek heeft bevestigt, dat de Nederlandse Staat het onrechtmatig handelen van jeugdzorg bewust heeft mogelijk gemaakt.

Aanbevelingen genegeerd

Decennia lang zijn vele waarschuwingen van commissies, officiële instanties, cliëntvertegenwoordigers, jeugdrecht advocaten en academici genegeerd.

Wat kun je doen?

  1. Registreer je op deze website als je ooit te maken hebt gehad met een of meerdere van bovengenoemde jeugdzorginstanties. Klik op de link "Registreren voor jongeren" (vanaf 16 jaar) en/of "Registreren voor ouders".
     
  2. Deel deze boodschap via social media en moedig anderen aan om zich ook te registreren.
     
  3. Bel ons op 06-83195349 indien je twijfels en/of vragen hebt met betrekking tot deze registratie.

Achtergrond

Sinds april 2018 heeft het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg diepgaand onderzoek gedaan naar de problemen binnen jeugdzorg, in een poging om op constructieve wijze een bijdrage te leveren aan de verbetering van jeugdzorg. Dit onderzoek toont aan, dat de Ministeries van J&V en VWS (ten minste de afgelopen 10 jaar) bewust beleid hebben gevoerd om bovenstaande praktijk van de Ketenpartners te faciliteren o.a. door de medezeggenschap èn de rechtsbescherming van ouders en jeugdigen maximaal te frustreren en terug te brengen tot vrijwel nul. Hierdoor handelden ook de Ministeries in strijd met letter, doel en strekking van de Nederlandse wet (en dus de wensen van onze wetgevende macht), en bovenstaande internationale verdragen, waardoor ruim honderdduizend kinderen èn hun (bio-, pleeg- en gezinshuis) ouders schade hebben geleden. Klik op de button om meer te lezen over wat wij doen.