Ooit te maken gehad met jeugdzorg?

Dan heb je waarschijnlijk recht op schadevergoeding

Registratie ouders Registratie jongeren (>16 jaar)

Massaclaim Jeugdzorg

Deze Massaclaim is voor ouders en jongeren (van 16 jaar en ouder), die de afgelopen ±20 jaar te maken hebben gehad met Jeugdzorg: d.w.z. Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en/of een gecertificeerde instelling. Reden: men heeft de wet en internationale verdragen overtreden door het stelselmatig niet of gebrekkig uitvoeren van feitenonderzoek en/of onzorgvuldige uitvoering van jeugdzorg maatregelen.

Image

Doe mee met de massaclaim

01

Wat doen ze fout?

Jeugdzorg verricht geen adequaat feitenonderzoek, weegt de belangen van kinderen onvoldoende en handelt daardoor onrechtmatig: d.w.z. in strijd met de Nederlandse wet en internationale verdragen.
03

Recht op schadevergoeding

Op 13 februari heeft BarentsKrans bevestigd dat er goede gronden zijn om een massaclaim te initieren tegen de Ketenpartners en de Nederlandse Staa.
02

Wat moet jij doen?

Registreer je op deze website indien je (1) als ouder en/of (2) als kind (maar nu 16 jaar of ouder) te maken hebt gehad met jeugdzorg!
04

Achtergrond

Vijf jaar diepgaand onderzoek heeft bevestigd, dat de Nederlandse Staat het onrechtmatig handelen van jeugdzorg bewust heeft mogelijk gemaakt.